Zaloguj się   |    Kontakt   |    Mapa strony   |
RSS
UKS Warta Kostrzyn nad Odrą UKS Warta Kostrzyn nad Odrą

Historia

 POCZĄTKI

        Sekcja tenisa stołowego przy Zakładowym Klubie Sportowym CELULOZA powstała w czerwcu 1962 roku. Liczyła wówczas ośmiu czynnych zawodników, którzy występowali w lidze okręgowej. Inicjatorem założenia sekcji był Czesław Meck. Rok później Zarząd ZKS CELULOZA rozwiązał sekcję. 

        Po okresie 24 – letniej przerwy, w lipcu 1987 roku reaktywowano sekcję tenisa stołowego, która miała charakter sportowo – rekreacyjny. Jej pierwszymi szkoleniowcami byli Barbara Żylewska i Henryk Bąk. Po kilku miesiącach, ze względu na obowiązki rodzinno – zawodowe, B. Żylewska zrezygnowała ze współpracy z sekcją. Z uwagi na fakt, że sekcja znacznie się rozrosła, a zawodnicy zaczęli grać coraz lepiej, co wiązało się z wieloma wyjazdami, zaczęto poszukiwać drugiego szkoleniowca, ponieważ H. Bąk nie był w stanie uczestniczyć we wszystkich imprezach. W połowie 1992 roku pozyskano Stanisława Gorzelaka, który przejął opiekę szkoleniową nad dziewczętami. Współpracę ze S. Gorzelakiem zakończono w 1999 r. Przez następne dwa sezony (1999/2000 i 2000/2001) obowiązki trenera dziewcząt przejęła Joanna Gorzelak.  Od sezonu 2001/2002 opiekunem najmłodszych adeptów tenisa stołowego została Wiesława Gozdek, pozostałe grupy szkoli H. Bąk.

WŁADZE

        W wyniku restrukturyzacji KS CELULOZA w latach 1998-2002 sekcja tenisa stołowego działała przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

        W dniu 10 lipca 2002 roku  odbyło się zebranie założycielskie  Stowarzyszenia  pod nazwą – Uczniowski Klub Sportowy MOSiR, w którym wzięło udział 18 osób. Podjęto wówczas  uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Wyborczego, które odbyło się 17 października 2002 roku. Na Zebraniu przyjęto statut i wybrano, na dwuletnią kadencję, Zarząd Stowarzyszenia w składzie:   

Bronisław Kraszewski - Prezes Zarządu

Henryk Bąk - Sekretarz Zarządu

Wiesława Gozdek - Członek

Kazimierz Jach - Członek

Grzegorz Moczulski - Członek

Leszek Naumowicz - Członek

Robert Śniegowski - Członek

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

Grzegorz Cieślicki - Przewodniczący

Marzanna Senger - Członek

Elżbieta Żarska - Członek

         Od dnia powołania (17.X.2002 r.) do 31 grudnia 2003 roku działalność Stowarzyszenia finansowana była przez jednostkę budżetową - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Z dniem 1 stycznia 2004 roku zmieniły się zasady finansowania stowarzyszeń sportowych w Kostrzynie nad Odrą. Urząd Miasta ogłasza konkursy ofert na zadanie pod nazwą "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu".

        W dniu 30 września 2004 roku  odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Uczniowskiego Klubu Sportowego MOSiR na którym dokonano zmiany nazwy na Uczniowski Klub Sportowy WARTA i wybrano Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Bronisław Kraszewski - Prezes Zarządu

Grzegorz Moczulski - Wiceprezes ds. organizacyjnych

Cezary Wykrętowicz - Wiceprezes ds. sportowych

Henryk Bąk - Sekretarz Zarządu

Sylwester Grzęda - Członek

Kazimierz Jach - Członek

Leon Lisowski - Członek

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

Jerzy Lisiak - Przewodniczący

Władysław Jaworski - Członek

Jan Piątek - Członek

        W dniu 22 czerwca 2007 roku  odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Uczniowskiego Klubu Sportowego WARTA na którym wybrano Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Bronisław Kraszewski - Prezes Zarządu

Leon Lisowski - Wiceprezes ds. organizacyjnych

Sylwester Grzęda - Wiceprezes ds. sportowych

Henryk Bąk - Sekretarz Zarządu

Joanna Piątek - Członek

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

Wiesława Gozdek - Przewodnicząca

Emilia Kraszewska - Członek

Dorota Strychalska - Członek

        W dniu 1 lutego 2010 roku  odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Uczniowskiego Klubu Sportowego WARTA na którym wybrano Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Bronisław Kraszewski - Prezes Zarządu

Olgierd Kłaptocz - Wiceprezes ds. organizacyjnych

Leon Lisowski - Wiceprezes ds. sportowych

Sylwester Grzęda - Sekretarz Zarządu

Jacek Rakowski - Członek

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

Wiesława Gozdek - Przewodnicząca

Joanna Piątek - Członek

Arkadiusz Woźniak - Członek

        W dniu 12 marca 2012 roku  odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Uczniowskiego Klubu Sportowego WARTA na którym wybrano Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Henryk Bąk - Prezes Zarządu

Jeremi Filuś - Wiceprezes ds. organizacyjnych

Leon Lisowski - Wiceprezes ds. sportowych

Zofia Tatarewicz - Sekretarz Zarządu

Arkadiusz Woźniak - Członek

Elżbieta Żarska - Członek

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

Wiesława Gozdek - Przewodnicząca

Sylwester Grzęda - Członek

Grzegorz Rozenblut - Członek

        W dniu 9 kwietnia 2014 roku  odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Uczniowskiego Klubu Sportowego WARTA na którym wybrano Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Henryk Bąk - Prezes Zarządu

Jakub Głowicki - Wiceprezes ds. organizacyjnych

Mirosław Baraniecki - Wiceprezes ds. sportowych

Marcin Truszkowski - Sekretarz Zarządu

Wojciech Truszkowski - Członek

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

Jan Niedźwiecki - Przewodniczący

Wiesława Gozdek - Sekretarz

Marek Grzęda - Członek

     W dniu 27 lutego 2017 roku  odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Uczniowskiego Klubu Sportowego WARTA na którym wybrano Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Henryk Bąk - Prezes Zarządu

Sylwester Grzęda - Wiceprezes ds. organizacyjnych

Łukasz Szyszkowski - Wiceprezes ds. sportowych

Dagmara Zielińska - Sekretarz Zarządu

Janusz Panasiuk - Członek

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

Wiesława Gozdek - Przewodnicząca

Bronisław Kraszewski - Sekretarz

Bogusław Koszyk - Członek

© Uczniowski Klub Sportowy Warta Kostrzyn nad Odrą