Zdjęcie autorstwa olia danilevich z Pexels

Czy Urząd Pracy wysyła na szkolenia?

Urzędy pracy wysyłają osoby bezrobotne na szkolenia. W przypadku, kiedy straciłeś pracę, możesz zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Dzięki statusowi bezrobotnego możesz skorzystać ze szkoleń na zewnętrznych kursach lub u pracodawców, za które zapłaci z Funduszu Pracy starosta. Jeśli stracisz status bezrobotnego, możesz stracić także uprawnienia do szkoleń.

Następuje to, jeśli nie zgłosisz się na wezwanie do urzędu pracy (które ma miejsce raz na miesiąc, jeśli nie ma dla Ciebie żadnych propozycji).

https://psz.praca.gov.pl/-/14183-szkolenia-i-bony-szkoleniowe

Podobnie, jeśli nie stawisz się na wezwanie w celu przyjęcia propozycji pracy lub innej proponowanej pomocy, na przykład w formie stażu lub szkolenia właśnie. Starostowie finansują także szkolenia dla pracowników, którzy ukończyli 45 lat lub poszukują pracy (w niektórych przypadkach). Jeżeli starosta wyrazi zgodę na szkolenie, które sam zaproponujesz jako bezrobotny, zapłaci za nie maksymalnie około dziewięciu tysięcy złotych, co stanowi równowartość trzech średnich płac. Kiedy urząd pracy skieruje bezrobotnego na szkolenie, wówczas poniesie pełne jego koszty, nawet jeśli przekraczają one dziewięć tysięcy złotych.

Szkolenia, które finansowane są przez starostów z Funduszu Pracy, to zazwyczaj kursy. Realizacja kursu odbywa się według specjalnego planu nauczania, który obejmuje średnio nie mniej niż trzydzieści godzin zegarowych w tygodniu.

Tego typu szkolenie może trwać do pół roku. Jeśli dany zawód i dane szkolenie wymaga większej liczby godzin szkolenia, może ono trwać nawet do dwunastu miesięcy, jednak ma to miejsce jedynie w uzasadnionych przypadkach. Takim przypadkiem jest również zakwalifikowanie do szkolenia osób, które nie mają żadnych kwalifikacji zawodowych, wówczas szkolenie może być jeszcze bardziej, dwukrotnie wydłużone, do dwudziestu czterech miesięcy.

Zdecydowanie warto korzystać z tego typu szkoleń proponowanych przez urzędy pracy, ponieważ nie utracimy wówczas statusu bezrobotnego, a dodatkowo podniesiemy nasze kwalifikacje zawodowe, dzięki czemu w przyszłości łatwiej będzie nam znaleźć pracę. Staniemy się bardziej atrakcyjni dla przyszłych pracodawców, co więcej: może odkryjemy w sobie pasję do dziedzin i branż, z którymi do tej pory nie mieliśmy styczności i nasze życie zmieni się wówczas o 180 stopni, w dobrym kierunku oczywiście.

Co zrobić, by zarejestrować się w Urzędzie Pracy

Rejestracja w urzędzie pracy nie jest niczym skomplikowanym, wbrew pozorom. Każdy może sobie z tym poradzić bez problemu. Postaramy się podpowiedzieć, w jaki sposób. Rejestracją osób bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy, zajmują się powiatowe urzędy pracy.

Musimy posiadać odpowiednie dokumenty i zgłosić się do urzędu pracy, który jest dla nas odpowiedni. Odpowiedni urząd pracy oznacza ten, na terenie funkcjonowania, którego jesteśmy zameldowani. Jeśli nie posiadamy zameldowania, wybieramy urząd, który funkcjonuje w powiecie, w którym obecnie mieszkamy i przebywamy.

Dodatkowo musimy złożyć oświadczenie, że nie jesteśmy zarejestrowani w innym urzędzie pracy, na terenie innego powiatu, co potwierdzamy złożonym przez nas własnoręcznie podpisem.  Potrzebujemy dokumentów takich jak: dowód osobisty lub paszport, czyli dokument, który potwierdza nasze dane i miejsce zamieszkania, świadectwo ukończenia szkoły lub ukończenia studiów, kursów lub szkoleń. Potrzebujemy również świadectw pracy z miejsc, w których pracowaliśmy do tej pory. Jeśli posiadamy dodatkowo dokumenty, które świadczą o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, także dostarczamy je do urzędu pracy w momencie rejestracji.

Podobnie jeśli posiadamy dokument świadczący o naszej niepełnosprawności, oraz o stopniu niepełnosprawności, jaką jesteśmy dotknięci. Rejestracja następuje w dniu, w którym składamy w urzędzie papiery.

Potwierdzamy własnoręcznym podpisem prawdziwość naszych danych oraz oświadczeń, jakie zamieściliśmy w karcie rejestracyjnej. Jeśli byliśmy już wcześniej zarejestrowani w urzędzie pracy i nasze dane nie zmieniły się, następuje ich aktualizacja. Jeśli uległy zmianie, zostają zweryfikowane i wpisane na nowo. W urzędzie pracy prowadzone jest pośrednictwo pracy dla osób, które są w nich zarejestrowane.

Możemy otrzymać porady dotyczące zawodu i wykonywanej pracy, pomoc w poszukiwaniu pracy, uzyskać możliwość podjęcia szkoleń i stażów. Dodatkowo, urzędy pracy dofinansowują tworzenie dodatkowych miejsc pracy.