INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH Dobry start – Wnioski o 500+, 300+

Po uzyskaniu numeru PESEL oraz numeru konta bankowego obywatel Ukrainy kieruje się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, przy ul. Braci Drzewieckich 1, gdzie może złożyć wniosek — jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do nich — uzależnione od dochodu),- pomoc w formie pracy socjalnej,- świadczenia z pomocy społecznej (uzależnione od dochodu). Wnioski o 500+, 300+ oraz rodzinny kapitał składa się przez Internet do ZUS.

https://www.gov.pl/attachment/34de1a9c-b8b1-4033-89e5-f63be7c9eaaf

Dlatego, przy okazji występowania o nadanie numeru PESEL warto wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego oraz należy założyć w Banku własny numer konta bankowego (jeżeli dana osoba lub rodzina nie posiada). Świadczenie wychowawcze, czyli 500+, przysługuje na każde dziecko.  

Jest wypłacane niezależnie od sytuacji majątkowej co miesiąc – w wysokości 500 zł. 300+ to przyznawane raz w roku świadczenie z rządowego programu „Dobry start”. Wynosi 300 zł.  Jest wypłacane na uczniów w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Wnioski są przyjmowane od początku lipca do końca listopada. Rodzinny kapitał opiekuńczy — Świadczenie jest przyznawane na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Wynosi maksymalnie 12 tys. zł i jest wypłacane co miesiąc – w wysokości 500 zł lub 1000 zł na drugie i każde kolejne dziecko.

UM Kostrzyn